Kolobis kontul baris barisan pacak maju bareng, sulaksana tamtama magita-gita gya……gepuk remuk rempu pan dadi awu kang nedya gawe ontran-ontran ing bumi Ngayogyakarta Hadiningrat, para senoapati lan manggalayuda bumi Ngayogyakarta, ayo tangi gumregah lan kagugah suthik jinajah dening pokale wong kang uteke sekeng.

Advertisements