Gonyak ganyuk nglingsemi ing wayahing ngasepi ijen tanpa kantha lan kanthi, teka mendhak-mendhak ingak-inguk kaya lakuning pandum, pating sruwel pating caremplang lan caremplung unine si kodok ijo pating theot ing sajroning blumbang tan maelu mring tuwang prajane.

Advertisements