Den permanakna sami, kang jumeneng ing sajroning hana, ing endi sangkannya hana, ing endi purwane hana, datan wenten kang ngawuningani, hamung janma kang wus uninga kang bisa mangerti hananing hana.