Mingkar mingkuring angkara ngalih papan salin aran wujudnya kadya lelembut kang tan bisa jinumput. Lah den padha permanakna sami hanane lan arane, kang sejatine kencana pasti katon kencanane lan kang sejatine wingko pasti katon wingkane nadyan ta sinangling kencana kang binabar anyar. Sun aweh pepeling marang para kawula dasih, jagade wus kebak wong kang ingaku pinter kang sejatine wong keblinger.

 

Advertisements