Dhelag dheleg njero kalbu rinasa mandelong, keh wong padha pitong tan bisa omong. Ing laladan sepi kalane madyaning ratri, si sindhung gumrunggung padha sorah lan solah sajak bungah, jejogedan ing sandhuwure bumi bengkah. Keh wong padha pitong jamane wong digawe ndomblong, jamane wong lena angone among-among raga kang samsaya mandelong.

Advertisements