Jaranan-jaranan, jarane jaran teji, sing numpak ndara bei, sing ngirit ndara mantri, jrek-jrek nong,  jrek-jrek gung turut lurung. Mangertia teges tembang dolanan ik. Iki kahanane rakyat cilik kang padha dadi tumpakane pawong kang kudune dadi pengayom para kawula dasih nanging sanyatane malah padha ngiwi-iwi anane. Coba ta tembang iki titinen kang luwih permati lan setiti. Iki peling saka para luhur ing kariyin.

Advertisements