Durung tekan titi wancine Nusantara mardhika, jamane jaman wong merkengkong amung padha golek kamardhikan kanggo pribadine dhewe. Samengko ana jala mlebu jala, lah iku Nusantara ngrasuk jaman kamardhikan sing sayektine, pertandhane ana horeging jagad kang agawe tintriming para kawula dasih, iki wus ngancik nyang tatarane.

 

Advertisements