Jamane wong pinter dha keblinger, wong keblinger dha dadi wong pinter. Agama kudune dadi tuntunaning huri ananging agama padha diplencengake dadi tuntunaning politik. Ing sewalike, politik kang kudune kanggo nata negara padha diplencengake dadi agama. Apa iki kang diarani jaman edan????…

Advertisements