Ingsun ambyuk ing jagad pakeliran iki amung sadrema mundi wecaning jagad lan jaman kang wus sarwa lungkrah, sakehing pitutur luhur jinajah dening pokale wong sabrang ila-ila dirasa padha samengko, sakehing jajil methakil kekudhung kuwali sing isine amung gawe sureming kahanan. Den waspada sami…

Advertisements