Den waspadoa sami, jagade bakal dirojah rajeh maneh. Pancen wus mangsane, jagade polah amerga akeh wong kang padha kakehan polah kang mburu kepentingan pribadi tanpa mikir lestarine mring anak turun,keh lelara nyleneh padha mbrubul, sepure metu saka rile, sarwa sarwi tumpangsuh anane.

 

Advertisements