Ancak-ancak alis, si alis kabotan kidang, anak-anak kebo dhungkul, si dhungkul bambang theot……………theot thebleng. Dolanan bocah kang sejatine mengku makna kang isine kahanan ing Nusantara nadyan ta amung sathithik nanging nyata anane lan maknane.

Advertisements