Ing ing tapak jaran tatu miring, miring neng Betawi kepethuk ledhek mbukak topi, topi nggone ndhuwur kreta api jare sepur, pak demang klambi abang numpak jaran teji yen disuduk manthuk-manthuk, jamane ratu dha kebrukan bale, jamane kere munggah bale nemoni malem. Apa kang dadi sabdaku wis wiwit mlaku bakal dumadi.  Lah padha sing waspada lan kebak pengati-ati kulup mrepeki kahanan kang lagi owah gingsir.

Jagad bisa tentrem, kawula padha asih yen wus jumeneng anane Panca Setya: 1. Kapitadosan  2. Sadhar  3. Eling  4. Iman 5. Tresna. Iki pusaka luhur tinggalane para pepunden Tanah Jawa kang tulen saka budaya Jawa

Luwih becik percaya manembah mring Gusti Hyang Maha Purba Agung Esa, sayuk rukun bebarengan tinimbang gawe jangan bobor sing ora karuwan juntrunge, kawula bisane ayem menawa diayomi, ora kon gawe jangan bobor.

Advertisements