Hayo gumregah lan kagugah Lur… suthik jinajah, heh sira jalma kang nedya gawe ontran ing bumi Ngayogyakarta, mung sathithik cacatira wani mirung kampuh datanpa aji, aja ngunder ana susuh, sun enteni ing bengawan surup, iki tetungguling Ngayogyakarta kang adi marganira pati, hayo bui sun sembadani.

 

Advertisements