Akeh pawong paraga kang ingaku Kejawen mocap hananing aksara hana ning satemene datan wenten kang ngawuningani sejatining hana. Apa kang kumelip dhuk ing uni hananing hana kang tanpa wiwitan lan tanpa pungkasan, hananing haku, hiki, halah, haling-haling wujud hana datan kinira lan kinaya ngapa.

 

Advertisements