Gedhah pecah selane bumi, sadumuk bathuk sanyari bumi, bathuke wong kang ingadu manis, sasadon amung lamis, kawula dasih ngajab ing tawang, anane hamung tawang-tawang tangis, nangisi bathuke narendra kang mbirat sakehing kamardhikaning kawula dasih.

 

Advertisements