Milang miling endi lor endi kidul ger-ger mencaka pager. Dolanan bocah kang isine ngelingake marang para kawula dasih marang piwulang luhur tinggalaning para pepundhen luhur Tanah Jawi ing jaman kuna makuna, kang tulen durung kecampuran budayane wong sabrang.

 

Advertisements