Heh tumrap pawong kang ingaku pinter, wicaksana lan suci den ati-atia sami atas ucapanmu kang padha nora juntrung, eling piwulang luhur tinggalane para luhur saka bangsa kang luhur, dudu tinggalane bangsa kang kebak kanisthan.

Sabda panatas… pawong kang kaya mengkono iku kang padha dhemen ngedu/mbedakake marang para kawula dasih lan para kawula kang lagi kebak nandang susah, sineksenan bumi lan langit, sun sabda, padha cures uripe wiwit ing dina iki tansah nemu bilahi

Wong kang lagi padha nandang susah kuwi padha butuh diayomi………..ora butuh disetani lan dibedakake. Coba pawong sing duwe cangkem seneng mbedakake, ing titi wancine diwalik karo kahanan genten dadi wong kang kebak panandang piye mungguh rasamu lan ingendi utekmu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements