Sakehing pituturingong kang gumolong datan kendel ing delanggung, kehing janji kang wus tumitah mbirat sakehing memalaning jagad, sakehing janggitan jejogetan teturu kuwi talibak talibuk jahulante myang kekehan, bubar ambyar saparan-paran sarsaran…

 

Advertisements