Wong Jawa wis tau menang mungsuh Landa, lha ngapa karo Bambang lan sa’anteke wae kok kedher. Ayo lur rakyat Ngayogyakarta tekaning rakyat Surakarta manunggal dadi siji dadi tetungguling wong Jawa. Para senopati lan manggalayuda sawadyabala, ayo tangi!

 

Advertisements