Apa tumon wong manca padha gandrung karo basa lan budaya Jawa lan apa tumon wong Jawa padha lali Jawane, sing dipikir malah budayane wong sabrang, sing isine mung akal-akalan. Apa wong Jawa kuwi wus lali marang piwulang budi pekerti tinggalaning para luhur kang asli Tanah Jawa lan turun asli Jawa. Aja malah nguri-uri duweke tangga sing ora karuwan juntrunge, isine amung kebak pangiming-iming.

 

Advertisements