Sing rumangsa wong Jawa lang sing ngakoni Jawa, ayo padha njumenengake Jawane nadyan ta aneng jagad pakeliran iki. Ayo Lur bareng-bareng mbangun Kejawene sing tansah ngemu piwulang luhur lan budaya adiluhung. Aja mung ngamengke budaya manca wae, sedhela maneh budaya manca dadi sungsang balik dadi karang abang.

 

Advertisements