Bledhug mangampak…………ampak-ampakan mangidul parannya nggegawa sakehing kang tumingal, keh jalma pada lena nora metang nora metung kang kumelip kang tumingal ginawa barat bledhug mangampak.

 

Advertisements