Sabda pameling… padha seksenana para kawula dasih, ana bledheg gedhe nyamber Monas  kuwi tandaning dukaningsun, kanggo pepeling marang kang gawe ontran-ontran ing bumi Ngayogyakarta, menawa tetep nedya mbacutake sedyane gawe ontran-ontran ing bumi Ngayogyakarta, hayo majua, budi sun sembadani.

 

Advertisements