Bedane wong wicaksana karo wong picaksana, wong wicaksana kuwi adil paramarta mring para kawulane nanging wong kang picaksana kuwi amung mentingake dhiri pribadi lan golongane. Apa ya pantes diugemi dadi jejering panutan menawa isine amung ngedu lan mbedakake para kawula kang banget butuh pengayoman?

Advertisements