Hong Wilaheng … Sabda pameling tumrap para kawula dasih anane bawana lengser ing madyaning warsa 2011. Akeh reribet kang bakal dumadi, akeh owah-owahan ing jagad gede iki. Wus tumekaning titi wancine jantraning jagad nagih janji kang tanpa upama mring salumahing bumi,nanging durung tekan titi wancine jagade lebur.

 

Advertisements