Bawana lengser, jamane sakehing ratu, pandhita, maling, kecu, kampak, wong agung, wong cilik, sakehing kang tumitah padha ambyuk nunggal dadi siji padha nggegulang kawruh, ngawula marang wong kang sugih karep. Lah iki kang dadi cabare kawicaksanan luhur saengga padha kalimput kaling-kalingan padhang, kang numusi solahing katentremaning jagad lan kang tumitah.

 

Advertisements