Lakon ing ringgit purwa “Bathara Kala njaluk bebanten nyang Sang Hyang Bathara Guru, anggone arep mangsa Pandhawa Lima”. Saiki jamane mung padha titenana lan seksenana, ora suwe maneh ana lakon Murwakala kanggo peling sing wus cepak bakal tugel siunge Bathara Kala.

 

Advertisements