Jaman saiki akeh pawong ingaku suci lan resik sarta wasis, sayektine amung kumpulane wong dha keblinger lan gusis. Emane maneh akeh jalma datan uninga amerga saka basa lan ganda kang sarwa manis nanging sayektine amung lamis padha kekudung walulang macan. Den waspadoa sami anane.

 

Advertisements