Heh para kawula dasih ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, ora usah was sumelang, anane ontran-ontran perkara DIY, janji ingsun maksih jumeneng aneng bumi Jawa, sapa wae kang bakal ngrusak anane tatanane wong Jawa bakune DIY, bakal sun lebur jagade sak brayate, eling-eling ila-ila dirasa iki sabda panatas tumrap sapa wae kang bakal ngrojah-ngrajeh bumi Jawa mligine bumi Ngayogyakarta.

 

Advertisements