Sabdaning jagad bakal jumedhul Baskara Kembar ing Bumi Nusantara, bendheng wetan tumekaning kulon padha ngatonake sorote dhewe-dhewe kang padhange pindha soroting rahina. Akeh kawula padha kontrang-kantringen ora ngerti endi lor endi kidul parannya kaya si enthung kang wus ora mencok aneng pager.

 

Advertisements