Kehing owah-owahan bakal dumadi jagade lagi nandang yodi, kehing jalma datan uninga amerga amung mburu karepe dhewe tanpa milang lan metung, kehing janji padha diblenjani ing sakawit bakal direridhu dening kang nagih janji, janji kang pasthi, sabdaning jagad bakal nagih, janji marang kang tumitah kang padha blenjani janji.

Advertisements