Apa kang dadi gegayuhane para leluhur kita ing jaman kuna makuna, rikala semana amung menggalihake anane hamemayu hayuning bawana, bisoa ing tembe basa lan budaya Jawa dadi punjere wong sajagad, mula ayo lur kawiwitan ing jagad pakeliran iki padha cecawis nerusake gegayuhane para leluhur kita.

 

Advertisements