Ayo kere-kere padha munggah bale, sedhela maneh akeh ratu dha kebrukan bale, akeh pandhita kang mung bisane ngadi-adi anane kaweruh kautaman semu padha jungkur neng pangimaman, udan gelap gludug sewu mbelahna bantala, sagunging ratuning kamurkan wus miwiti golek mangsan. Aja lena heh para kawula dasih.

Advertisements