Maling………….maling……….maling……….ati-ati akeh maling dha kekudhung dadi mantri polisi, golek mangsan dadi panjalmane jajlanak, sing dimangsa ora liya ya mung bangsane dhewe, luwih-luwih wong cilik sing tanpa daya. Ayo………Lur  kang padha manunggal ing jagad pakeliran iki lan ing endi wae. Ayo tangi ngadeg jejeg nggejejer dadi wong Jawa.

Advertisements