Hayo arep mlayu neng endi maneh kowe Mbang, kok sajak ruwet golek ukara nggo ngonggreh-onggreh DIY. Lha mbok mikir rakyatmu sing neng pulau luwar kae lho Mbang. Aja sing mung marahi mblendhug wetengmu wae sing tok piker. Lha kowe kuwi dadi ratu nggo rakyat apa nggo brayatmu??????????? Lha nek nggo brayatmum lha ya modyara wae.

 

Advertisements