Sakehing priyagung padha ngagung-agungake derajade, kang sanyatane karo kere wae isih kalah agung derajade. Mapane wong kang wus padha salah kaprah hambeburu aleleman, kang den aji barang kang datan pinasthi dadi, anane amung pangelembana kang semu kang den upadi, isine amung angon mangsa ngumbar tangan.

 

Advertisements