Ingsun amung sadrema mundi wecaning jagad kang hamemayu hayuning bawana, para kawula dasih tan ja padha sumelang, percayoa marang Gusti Hyang Maha Purba Agung Esa, ananing ratu, pandhita amung nekseni, dudu kang dadi jejering pepesthen.

 

Advertisements