Kepiye lehe arep bisa makani anak-anake, wong dhuwite wae dha dipangan dha nggo rebutan sing tuwek. Anak-anake dha diklelerke golek pangan dhewe, nek wus bisa mangan njur dha dipangan sing tuwek, dadi anake wetenge ajeg kuru, sing tuwek ajeg lehe kurugan daging.

 

Advertisements