Kehing kang tumitah padha api-api mancala putra lan putri, sing isine amung golek mengsa bangsane dhewe lan gawe kapitunane wong kabeh mawa sarana iming-iming lan sakehing kang nggegirisi. Amung jalma kang tansah eling kalis ing samukawis lan sabarang reh saka pokale si anak-anak jajlanak kang padha memba-memba dadi titiyang agung lan suci.

Advertisements