Ing wektu iki kebak kahanan kang lagi kebak panandang. Ana pawong kang nedya golek-golek, mawa cara lan kabisan kang maneka warna sing isine amung mburu butuhe pribadi. Ati-ati marang kang ingaku wasis lan ingaku kebak panalongsa lan panandang, akeh pawong kang padha matrapke aji mumpung.

Pepeling mring para kawula dasih, ing sarehne jaman kang sarwa angel, sarwa kepipit lan kepepet, salah siji cara kanggo ngadhepi hurip ing jaman saiki, balia nyang jamane budaya Jawa sadurunge tekane budaya manca.

Pepeling tumrap pawong kang ingaku-aku dhermawan golek sumbangan kanggo para kawula kang lagi kebak panandhang amerga alam lagi owah gingsir, tan ja mburu keuntungan saka wong kang lagi nandhang kacintrakan.

Advertisements