Akeh pawong kang lirwa marang dhiri pribadine. Iki mujudake rapuhe bangsa kang adiluhung amerga pakartine wong kang ingaku pinter lan wicaksana, ing sanyatane amung kekudhung walulang macan. Becik ketitik ala ketara, sapa cidra, wahyune sirna. Lah ayo padha nguri-uri luhuring budi, nggayuh nugrahaning Hyang Widhi, tan pegat rina kalawan ratri amrih lestari hurip kita saturun-turuning wuri.

Advertisements