Akeh pawong kang kurang setiti ing madyaning warsa 2011, akeh pawong kang dadi bebanten amerga solahing dhiri pribadine kang wus ninggalke kautaman, sing diaji-aji amung anggone lehe ngadi sarira lan busana, akeh pawong melik nggendhong lali amerga kepangan janji kang ora pasthi lan pinasthi.

 

Advertisements