Sakehing ukara, basa, budaya manca cukup dimangerteni nanging kang perlu dipepetri lan diuri uri prayoga ukara, basa lan budayane dhewe, Jawa = Jumeneng Wasesa, dadi aja tumpang suh, duweke wong sabrang dha dipepetri lan diuri-uri, duweke dhewe malah ditinggalke. Apa tumon, kepiye dadine mengkone Nungsa Jawa?

 

Advertisements