Konjuk ingarsa dalem Gusti Hyang Mahalinangkung, mugi madeging Kasunanan Surakarta kaliyan Kasultanan Ngayogyakarta sageda adamel samsaya sumunare rakyat Surakarta kaliyan Ngayogyakarta, khususipun sumarambahipun trah tumerah tiyang Jawi.  Dadi wis jelas,  sapa wae kang nedya gawe horeg ing Bumi Jawa dudu trah tumerahe wong Jawa, aja padha wedi, kudu diwaneni.

 

Advertisements