Bumi Jawa bumi tuwa, bumi luhur, bumi suci. Mula coba ayo padha dipenggalih ing endi kang medharke anane piwulang luhur sing tansah ngutamakake pekerti luhur. Aja mung ngamengke anane swarga neraka, kuwi kabeh panguwasaning Gusti Kang Murbeng Jagad. Kang baku dadi wong utama kuwi nyang pakerti lan lelabuhane mring sasama tanpa mbedakake anane ireng lan putih, kabeh padha dadi titahing Gusti Kang Murbeng Dumadi.

 

Advertisements