Ayo-ayo samsaya gumregah para kawula dasih ing endi wae, aja isin-isin migunakake basa Jawa ing endi papane, basa, bangsa lan budaya kang adiluhung. Aja dhemen kalah diangsek dening basa, bangsa lan budayane wong manca. Ayo-ayo Lur gumregah lan kagugah suthik jinajah. Aja was sumelang tangiiiiiiiiiiiiiiii Lur………………

 

Advertisements