Ing atase lagi kebak panandang, kok tegel-tegele ngrubeda/mbebeda/mbebada/mbedak-mbedake, apa wong kaya ngono kuwi pantes diugemi? Heh para kawulaningsun, aja gampang kapilut marang ucapane wong kang kaya ngono mau, eling wong kuwi mung mentingake kepentingane dhewe/golongane, sing isine amung ngedu mring para kawula dasih.

Gusti Kang Murbeng Dumadi ora mbedake marang para kawulane, nanging suwalike akeh para kawula pada mbedak-mbedake, aku aweh peling marang pawong kang ingaku pinter, wasis, wicaksana, aja sok gampang ngobor-ngobori, ngedirake kapinterane, sing intine amung padha ngedu para kawula kang temen kang sejatine amung butuh adil paramarta.

Advertisements