Kepiye Jawa bisa mardhika, wong Jawa akeh kang padha nglirwakake piwulang luhur tinggalaning para leluhur trah tumerah cikal bakale wong Jawa. Aja dadi wujud golong gilig nalikane dionggreh-onggreh dening liyan. Dadya golong gilig wus dadi ciri wancine wong Jawa, manunggaling kawula lan Gusti, Gusti lan kawula. Menawa wus padha manunggake, lagi katon jumbuhe pamore kawula Gusti, yekti Jawa dadi bangsa mardhikoa lahir lan batine.

 

Advertisements